Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 7 februára, 2011


Okienka Proroka :

A pak řečník prohlásil, Promluv k nám o svobodě.
A on pravil:
U městské brány a u vašich krbů jsem viděl, jak se vrháte na zem a uctíváte svou vlastní svobodu, tak jak to činí otroci.
Dokonce i otroci se ponižují před tyranem a oslavují ho, ačkoliv je vraždí.
Ano, v chrámových hájích a ve stínu citadely jsem viděl, jak nejsvobodnější z vás nosí svou svobodu jako chomout a pouta.
A srdce uvnitř mne krvácelo; neboť vy můžete být svobodní jen tehdy, když i touha po hledání svobody se pro vás stane poutem a když přestanete o svobodě mluvit jako o cíli a naplnění.
Skutečně svobodní budete, až své dny nebudete prožívat nadarmo, až vaše dny budou bez starostí a vaše noci nebudou naplněny žádostí a smutkem.
Nedopusťte, aby věci, starosti, touhy a zármutek spoutávaly váš život, a povzneste se nad ně, nazí, nespoutaní a volní. (viac…)

Read Full Post »