Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 5 februára, 2011


Vinár-Boh, vinohradníci-Vedome žijúci, vinica-Univerzum, vinič-Život, ratolesti-ľudia, snažiaci sa vedome žiť … 🙂

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ (Jn 15,1-2 )

Podobenstvo približuje dva prípady. Prvý : ratolesť je suchá – nie je v nej život, neprináša ovocie, teda sa odreže a vyhadzuje. Druhý : ratolesť je ešte živá a rastie, takže ju treba len orezať. Jediné písmenko v slove – slovese, meniace celý význam vety a hlavne následok v praxi – orezanie nie je nepriateľským aktom voči ratolesti a cieľom nie je zničiť ratolesť alebo poškodiť vinič. Vinár cez vinohradníka od ratolesti viniča ešte očakáva úrodu; vie, že môže prinášať ovocie – plody hrozna; má v nej dôveru.

Ale prečo Vinár cez vinohradníka čistí, orezáva ratolesť a spôsobuje jej bolestný následok, ako sa ľudovo hovorí, plač /z viniča vyteká prúd miazgy/ ? Príčina je jednoduchá a logická : ak by ratolesť neorezal, sila viniča sa rozptýli, možno, že zarodí viac strapcov – kvantita, ale s následkom, že sa im nepodarí všetkým dozrieť a budú menšie a kyslejšie – kvalita. Ak zostane dlhý čas bez orezania, vinič dokonca spustne – zdivie a produkuje iba listy a plané hrozno. Kvantita teda ešte nie vždy je zároveň aj kvalita. (viac…)

Read Full Post »