Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 4 februára, 2011


Okienka Proroka :

Hovoríte o ja, akoby to bola známa, objektívna veličina, lenže tak to nie je. V každom z nás sa nachádzajú dve ja, a ten, kto by objavil, kde sa jedno ja začína a druhé končí, by bol nekonečne múdry.
Ak trochu pozorujeme naše subjektívne, empirické ja, zistíme, že je veľmi premenlivé, náladové, veľmi závislé od okolia, vystavené vplyvom vonkajšieho sveta. Nemôže teda byť veličinou, s ktorou sa dá naisto rátať, a už vôbec nemôže byť mierou a vnútorným hlasom pre nás samých. Toto ja nás poúča iba o tom, že sme dosť slabé, spurné a zúfalé pokolenie, čo sa často opakuje aj v Biblii.
Potom však máme druhé ja, ukryté v tom prvom, s ním zmiešané, ale v žiadnom prípade si ich nemožno zmýliť. Toto druhé, vznešené, sväté ja, nie je osobné, ale predstavuje náš podiel z Boha, zo života, z celku, z neosobného i nadosobného. (viac…)

Read Full Post »