Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 1 februára, 2011

Nie je Táňa ako Tanya…


Dnes ma mierne osviecuje… Spájajú sa mi súvislosti so všeličím. 🙂

A práve dnes sa mi spojilo meno Tanya s príslovím – „Pretože budeš porozumenie nazývať Matkou.“ Príslovie 2:3 (je to pri karte veľkňažka )

Múdrosť (Chochma), Porozumenie (Bina) a Poznanie (Da´at)… Táto Tanya je ale poriadne inotajná veľkňažka!!! 😀

A keďže kráľovstvo by nebolo kráľovstvom bez koruny, treba aj spojnicu medzi nebom a zemou… Spojnicu, ktorá toto všetko pomôže spečatiť v posvätnom srdci…  (v Hrit Padme)

Takže všetko najlepšie všetkým Táničkám i Tanyam. 😛 🙂

Read Full Post »


Okienka Proroka :
Jeden muž prišiel zavčas rána do paláca proroka Šalamúna a predstúpil pred neho. Líca muža boli pobledlé a pery sa mu chveli.
Šalamún sa ho spýtal : Prečo si taký vydesený ?
Muž odpovedal : Azrael – anjel smrti na mňa uprel významný pohľad plný hnevu. Snažne ťa prosím, rozkáž vetru, nech ma odnesie do Indie, aby tak moje telo i moja duša utiekli do bezpečia.
Šalamún teda rozkázal vetru, ktorý urobil to, o čo ho muž žiadal.
Ďalší deň sa prorok spýtal Azraela : Prečo si na toho muža vzhliadol tak zastrašujúcim pohľadom ? Veď on je predsa veriaci. Vnukol si mu taký strach, že utiekol preč zo svojej rodnej zeme. (viac…)

Read Full Post »