Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 17 januára, 2011


Okienka Proroka :

🙂 cestou k osvieteniu si spomíname na to, kto sme = odhaľujeme závoje, ktorými je zahalená naša vlastná zabudnutá múdrosť 🙂

Osvietení sú si vedomí toho, že strach pramení z nášho pohľadu na veci a nie z vecí samotných. Ľudia, ktorí ovládnu strach zo smrti, konajú Dobro. Je nemožné zotročiť osvietených – sú ako otroci rovnako šťastní ako slobodní ľudia. Väčšina ľudí má tak veľký strach zo smrti a venuje tak veľa úsilia tomu, aby smrť oddialila, že nemá ani čas poriadne žiť.

Osvietení vedia, že to je náš spoločenský pôvod a naše podmienky, čo nás rozdeľujú, nie však naša podstata. Ľudská nevedomosť rozdeľuje to, čo Láska vidí ako Jedno. (viac…)

Read Full Post »