Feeds:
Články
Komentáre

Archive for január, 2011


Okienka Proroka :

Istý muž dal štyrom ľuďom zlatú mincu.
Prvý z nich povedal : Poponáhľajme sa a ihneď kúpme ENGUR !
Druhý, ktorý bol Arab, povedal : Nie, žiadny ENGUR ! Ja chcem INEB !
Tretí, ktorý bol Grék, zvolal : Ja by som chcel najradšej ISTAFIL !
Štvrtý, ktorý pochádzal z Turecka, povedal : Nič z toho, kúpime iba UZUM !
A tak sa medzi tými štyrmi priateľmi rozhorel prudký spor. Hádali sa, pretože nepoznali význam toho, čo si priali ostatní. Keby tam niekde blízko nich bol nejaký múdry muž, povedal by im :
S tými peniazmi môžete uspokojiť prianie každého z vás. Pre vás je každé slovo zdrojom nedorozumenia. Ale pre mňa je každé slovo návodom k vášmu zmiereniu a zjednoteniu. Vy všetci si totiž prajete, vo svojom rodnom jazyku, hrozno, bez toho, aby ste to vedeli !
Rúmí – 159 súfijských poviedok

Read Full Post »


😀 Nie vždy je všetko tak, ako to vyzerá na prvý pohľad 😛 hlavne tých našich fyzických očí 😛 a je potrebné zapojiť aj pohľad duchovného zraku 🙂

Zdanie obalu na povrchu často môže klamať o obsahu pod povrchom obalu.

Trpezlivosť síce nie vždy prináša ruže, niekedy sú to i georgíny 😀 v plnom rozkvete, avšak nájsť si čas a priestor na vypovedanie i vypočutie vysvetlenia je vždy prejavom úcty a hodnoty k sebe i iným :

😀 A takmer som zabudla na pokračovanie toho vysvetlenia :

Read Full Post »


Okienka Proroka :

Jednej noci mal rabín Izák zvláštny sen, v ktorom bol nabádaný, aby odišiel do vzdialenej Prahy a tam potom vykopal pod mostom vedúcim k hradu (Karlov most), ukrytý poklad. Nebral sen vážne, ale keď sa mu sníval ešte štyrikrát alebo päťkrát, rozhodol sa poklad hľadať.

Keď konečne k zmienenému mostu v Prahe dorazil, zistil k svojmu sklamaniu, že ho vo dne v noci stráži vojsko. Na most mohol hľadieť len z diaľky. Pretože tam chodil každý deň, prišiel k nemu veliteľ hliadok, aby zistil, prečo tam chodí. (viac…)

Read Full Post »


😀 Pristihnutí pri čine, či pri Číne ?! 😛

Tak nech máme nielen cez víkend pohodu na snehu, prípadne aj bez snehu – veď správne obsadené a použité umývadlo to istí 😀 a malo by v pohode učlovečiť 😛 každého 🙂

Read Full Post »


Okienka Proroka :
Jeden muž sa vyšplhal na ovocný strom a zatriasol vetvami, aby popadali plody.
Rýchle pribehol majiteľ stromu a osopil sa na neho : Čo ti nie je hanba pred Bohom ?
Muž odpovedal : Čo je na tom hanebného, keď služobník Boží je ovocie z milosti Božej v záhrade Boha ? Čo je na tom k pokáraniu ?
Majiteľ stromu teda povedal svojim služobníkom : Prineste mi nejaký povraz, nech dostane odpoveď, akú si zaslúži !
Priviazal ho potom k stromu a bičoval ho na stehnách a chrbte.
Muž začal kričať : Mal by si sa hanbiť pred Bohom, keď tak ubližuješ nevinnému, ako som ja !
Ale majiteľ mu odpovedal : Pokiaľ služobník Boží bije bičom Božím iného služobníka Božieho, čo na tom vidíš zlého ? Ten bič Mu patrí, tvoje stehná a chrbát Mu tiež patria, a čo sa týka mňa, ja som len nástrojom v Jeho rukách !
Na tieto slová zlodej vykríkol : Ľutujem to a kajám sa ! Pravda je – tá vôľa bola moja !
Rúmí – 159 súfijských poviedok

Read Full Post »

O hlbinách z hlbín…


…alebo – keď vás stalking prekvapí dobrovoľne-povinne… 🙂 a bez pýtania sa vtrhne na dno duše… 😉

Read Full Post »


Okienka Proroka :

Každý mesiac posielal žiak svojmu učiteľovi správu o svojom duchovnom raste.
Prvý mesiac napísal : Cítim, ako moje sebauvedomenie rastie. Prežívam jednotu s Vesmírom.
Majster sa len tak zbežne podíval na papier a zahodil ho.

Druhý mesiac žiak cítil potrebu vyjadriť sa nasledovne : Konečne som objavil, že Božstvo je obsiahnuté vo všetkom. Učiteľ sa zdal byť sklamaný. (viac…)

Read Full Post »


Okienka Proroka :

A astronom řekl, Pane, a co čas?
A on odpověděl:
Chtěli byste měřit čas, neměřitelný a nezměrný.
Chtěli byste přizpůsobit své chování a směr cesty své duše hodinám a ročním obdobím.
Z času byste chtěli učinit proud, na jehož břehu budete sedět a sledovat, jak protéká kolem.

Vaše nitro je však věčné – bez času a je si vědomo bezčasovosti, věčnosti života.
A ví, že včerejšek je pouhou vzpomínkou dneška, a že zítřek je snem dneška.
A že to, co ve vás zpívá a rozjímá, stále ještě sídlí uvnitř prvního okamžiku, jenž rozesel hvězdy ve vesmíru.
Kdo z vás necítí, že jeho síla milovat je bez hranic? (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »