Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 25 novembra, 2010


Cesta človeka od puberty k fyzickej plnoletosti a potom k dosiahnutiu duchovnej plnoletosti 🙂

Podklad k téme duchovného rastu a majstrovstva je z knižky Cesta srdca

12 ročný otvorí 12 brán a stratí sa …, vo veku 33 rokov začne pôsobiť verejne = Kristove roky, takže trošku nielen matematiky 😉

12 + 12 = 24 + 9 = 33, a teda v puberte = 12 rokov veku fyzického začína duchovná Cesta blázna = tarot 1. až 12. karta, kde  je človek akoby stratený sám v sebe / nezrelý … po viselcovi /12./ príde zmena/zlom/obrat = nájdeš seba a poznáš seba = fyzická plnoletosť a potom človek začína poznávať zvyšok celku = Boha v desiatich základných kvalitách a človek dozrieva, pričom tu sa napája aj  symbol na Kristove roky = 33 = 6 = Láska, získava aj duchovnú plnoletosť a postupne ide stále vyššie = k Bohu karta č. 21., ale hlavne 0 / 22. (viac…)

Read Full Post »


Nasledujúce karty = 14. až 22./0 vnímam ako aspekty Boha na ceste človeka – zrkadlenie, odraz, míľniky, ktoré musíme prejsť a zároveň nechať rezonovať svojím vnútrom v súlade s Láskou na Ceste k Božej Dokonalosti.

Mohla by som si pomôcť obsiahlym kopírovaním l-b-k, lenže som ju začala čítať 24.10.2010, a teda si nedovolím písať niečo, čo nemám aspoň informatívne prečítané, takže tu uvediem iba niekoľko súvislostí, s ktorými sa kryje aj moja intuícia.

Existuje 32 Ciest Múdrosti = 10 sefir + 22 spojníc/ciest medzi nimi. Sefiry sú vnímané ako objektívne sily Univerza, základné myšlienky, makrokozmos a cesty medzi nimi sú vnímané ako subjektívne stavy vedomia človeka, mikrokozmos. Kabalistický strom života = 10 sefir, 22 ciest a bod sútoku Daat má priamy vzťah nielen k tarotu, ale poskytuje perfektnú schému prvotného vedenia (viac…)

Read Full Post »