Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 6 mája, 2010


Zdravie je stavom mieru a harmónie, zatiaľ čo choroba je stavom vojny a konfliktu. Mestský šaman liečiteľ patriaci k tradícii dobrodruhov sa nesnaží zastaviť vojnu, či už v tele alebo vo svete, ale namiesto toho sa pokúša vytvoriť harmóniu. Havajský koncept zdravia a liečenia je veľmi užitočný pre náš moderný svet. Je založený na slove ola, čo znamená “život” aj “dosiahnutie mieru”, so slovným základom výrazne zodpovedajúcim prekypujúcej energii. Opačný stav – choroba – sa nazýva ma´i, so slovným základom  znamenajúcim “stav napätia”. Máme tu jasné chápanie choroby ako situácie spojenej so stresom.

Západný prístup má tendenciu zaobchádzať s každou manifestáciou choroby zvlášť – v súlade s jej symptómami, lokalizáciou a reakciou na liečenie – a kladie veľký dôraz na pomenovanie každej manifestácie zvlášť (často menom osoby, ktorá objavila istý typ symptómov). V protiklade k tomu šamanský prístup odvodený z princípov a vyjadrený v havajskom jazyku sa môže zdať absurdne jednoduchým. Podľa šamanského prístupu všetky choroby (všimnite si, všetky) sa pokladajú za vygenerované samotnou osobou v dôsledku napätia. Lokalizácia choroby znamená len miesto, kde sa sústreďuje napätie. Význam všetkých havajských slov vzťahujúcich sa na liečenie zodpovedá voľnému priechodu energie a naznačuje uvoľnenie napätia spôsobeného stresom… Autor sa nesnaží vyvrátiť tradičný západný systém medicíny, len prezentuje odlišný systém. (viac…)

Read Full Post »