Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 1 apríla, 2010


Vyššie ja sa v havajskom šamanizme označuje ako aspekt Ducha – zdroja, čisto duchovnej existencie, ktorá manifestuje našu telesne orientovanú bytosť alebo ju projektuje do skutočnosti. Môže sa nazývať aj nad-duša, ak to nebudeme chápať tak, že sa to môže stratiť, alebo sa od nás oddeliť. Preto sa často nazýva božské ja alebo Vyššie Ja, v havajskej tradícii sa to často volá aumakua a môže sa symbolicky vzťahovať na predkov alebo starých rodičov.

Základnou funkciou Ducha je tvorivosť vo forme mentálnej alebo fyzickej skúsenosti. Čiže, keď sa vedomie (lono) rozhodne, že je niečo pravdivé, vytvorí vzorec, podvedomie (ku) si tento vzorec zapamätáva a Duch (kane) ho používa, aby sa skúsenosť prejavila. Súčasne Duch stále poskytuje inšpiráciu na zlepšenie vzorca, pretože jeho základnou motiváciou  je harmónia. Táto inšpirácia môže prísť mentálne (napr. pri meditácii), alebo hmotne vo forme pohybu vtákov, zvierat, oblakov, alebo prostredníctvom rozhovoru, knihy či televízneho programu. V akejkoľvek forme prichádza, Duch je motivovaný, aby pomohol celkovému “ja” harmonickejšie začleniť jeho vzorce do vzťahov s ľuďmi a prostredím. (viac…)

Read Full Post »


Na rade je tretí cvičenie z programu astrálneho cestovania. Toto cvičenie je zasvätené sústredeniu sa na sluchové pocity. Nezačína sa zrakovým vnemom, pretože pozornosť ľudí je z väčšej časti pohltená informáciami, ktoré prichádzajú prostredníctvom zraku a v konečnom dôsledku nie je zriedkavé potlačovať údaje, ktoré prichádzajú inými zmyslovými orgánmi. Nácvik cvičenia nie zrakom, ale sluchom veľmi pravdepodobne znemožní zrakové informácie zatlačiť a prerušiť vnímanie signálov, ktoré vychádzajú z ostatných zmyslových orgánov počas prežívania astrálneho cestovania.

  • Začnite cvičiť! Pohodlne sa usaďte na živom a povzbudzujúcom mieste, napríklad na lavičke, ktorá je na autobusovej zastávke v rušnej časti mesta, vo vestibule múzea alebo v čakárni na železničnej stanici. Hlboko sa nadýchnite a pokúste sa rozlíšiť vo svojom vnútre údery srdca. Potom sa započúvajte do zvukov dýchania. Na záver, pokračujte v preciťovaní bitia srdca a dýchania, rozšírte ohnisko vnímania, vnímajte zvuky v bezprostrednom okolí.
  • Keď robíte toto cvičenie, majte otvorené oči, ale snažte sa podľa možnosti nedívať sa na pôvod zvuku. Keď sa cítite rozptýlení, začnite sa prechádzať a pokračujte – venujte pozornosť vášmu srdcu a jeho tlkotu, taktiež dýchaniu a zvukom, ktoré sa okolo vás ozývajú. (viac…)

Read Full Post »