Feeds:
Články
Komentáre

Archive for apríl, 2010

Učíme sa spievať OVERTONE


Dnes som úplnou náhodou narazila na video, kde jeden ujo 😛 predvádza, ako treba spievať overtone.  Technika overtone v sebe zahŕňa základný tón plus druhý tón (ktorý zo seba vydáme správnym naštelovaním úst a jazyka). Je to veľmi ukľudňujúca technika, harmonizuje telo a jej vibrácie. Takže nech sa páči do toho:

Video po anglicky:

(viac…)

Read Full Post »


Sedem talentov šamana sa odvodzuje od siedmych princípov. Nie sú to konkrétne techniky, skôr zručnosti, ktoré sa majú zdokonaľovať.

1. VIDENIE (odvodené z princípu “Svet je taký, akým si myslíme, že je”)

Toto je schopnosť existovať vo svete z perspektívy siedmych princípov, “vidieť” veci skôr týmto spôsobom než obyčajným. Často nazývame takéto konanie druhou úrovňou v porovnaní s prvou úrovňou. Na 1. úrovni myslenia – teda v “obyčajnej” realite ľudí – svet nezávisí od vášho myslenia, všetko je oddelené, energia sa prenáša len materiálnymi prostriedkami, minulosť má väčšiu moc ako prítomnosť, milovať znamená riskovať, že budete nešťastným, sila je zvonku, a úspech je vecou nadania, odmeny, sily alebo šťastia. Existovať na 2. úrovni vo svete, ktorého väčšia časť existuje na prvej úrovni, nie je ľahké, ale pre šamana je to kľúč k úspechu. Zvlášť veľkou výzvou je to, že stále musíte udržiavať prvú úroveň vedomia tak, aby ste mohli komunikovať na tejto úrovni s ostatnými. (viac…)

Read Full Post »


Šiesty princíp: Všetka sila pochádza z nášho vnútra (MANA)

Podľa väčšiny filozofických učení sme relatívne bezmocní. Skutočná sila existuje vonku vo forme boha oddeleného od svojho stvorenstva, alebo bohov a bohýň konajúcich z vlastného rozmaru, osudu, minulých udalostí, génov našich predkov, spoločnosti (čo znamená iných ľudí), vlády (čo tiež znamená iných ľudí), rodičov, duchovnej hierarchie zosnulých majstrov, síl zla, Prírody… prakticky čohokoľvek, len nie z nášho vnútra. V úplnom – a pre niektorých šokujúcom – protiklade k tomuto pohľadu filozofia Huna (havajská) učí, že všetka sila vytvárajúca vašu skúsenosť prichádza z vášho vlastného tela, mysle a ducha. Uvažujúc logicky, ak nejestvujú obmedzenia, Vesmír alebo Zdroj života je nekonečný, a ak je nekonečný, aj sila je nekonečná, a to v akomkoľvek jeho bode, vrátane toho, ktorý definujete ako seba. Ak zostaneme na praktickej úrovni, znamená to, že sa vám nikdy nič nestane bez vášho pričinenia. Akúkoľvek udalosť, ktorú zažívate, tvorivo priťahujete vlastnými predstavami, túžbami, strachmi a očakávaniami, a potom na to reagujete podľa svojich návykov alebo vedome. (viac…)

Read Full Post »

Akaša


Mám brata (hej, takto verejne sa k nemu priznávam 😛 ). Tiež sa zaoberá ezoterikou (ešte dlhšie ako ja) a posledné dni sa mu snívali divné sny. 🙂 Tak mi ich porozprával. Išlo v nich o to, že v našej rodnej dedine stretával neznáme ženské 😛  “zalovil” v pamäti a vedel im povedať, ako sa volajú. 🙂 (sranda bola, že tie mená naozaj existovali aj v skutočnosti, nejako sa mu podarilo nájsť tie osoby a nikdy v živote ich nevidel). Tak som sa ho pýtala, či to nemôže byť znakom toho, že bude mať prístup na Akašu. Povedal, že si to všimol až pred pár dňami, keď sa mu podarilo vedome opustiť telo… No a dnes ráno mi volal, že mal vedomý sen s Razielom o Akaši 🙂 Tak som ho poprosila, aby mi to napísal (aj pre vás 😛 ). Tu je jeho “sen” a informácie od Raziela:

Pred spaním som poprosil Raziela, lebo on je správcom a autorom Akašickej kroniky, aby mi ukázal a vysvetlil mi čo je to Akaša.

Akaša alebo „kozmická pamäť“ je pojem, s ktorým sa stretne asi každý ezoterik. Je to univerzálna databáza alebo knižnica, kam sa uskladňujú všetky informácie o nás, ktoré sa už stali, a o našich predchádzajúcich životoch. Raziel mi tiež vysvetlil, že je mylné si myslieť, že v Akaši nájdeme svoju budúcnosť. (viac…)

Read Full Post »


Štvrtý princíp šamanizmu: TERAZ je okamih moci (po havajsky MANAWA).

Minulosť vám nedáva to, čo máte dnes, a ani vás nerobí tým, kým ste dnes. Práve vaše dnešné presvedčenia, rozhodnutia a konanie voči sebe a svetu naokolo vám dávajú to, čo máte a robia vás tým, kým ste. Karma existuje a funguje len v prítomnom momente. Vaše prostredie a podmienky v tomto momente sú priamym odrazom vášho mentálneho a telesného správania. Vďaka pamäti môžeme zo dňa na deň pokračovať vo zvykoch tela a mysle, ale každý deň znamená nové tvorenie a akýkoľvek zvyk sa môže zmeniť v každom jednom momente – hoci to neznamená, že to bude ľahké. Vaše gény neurčujú to, čo ste a čo sa odohráva vo vašom tele. To vy v dôsledku svojich presvedčení vyberáte z nesmierne veľkých zásob vášho genofondu také charakteristiky, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim súčasným presvedčeniam a zámerom.

Tak isto ani vaši rodičia či spoločenské prostredie nemajú nič spoločné s vašimi súčasnými podmienkami. Úlohu hrá to, čomu vo vzťahu k nim veríte a ako reagujete na svoje predstavy. Môžete zmeniť svet do tej miery, do akej môžete v tomto momente zmeniť samého seba – svoje myšlienky a svoje správanie. (viac…)

Read Full Post »

O mesiaci a galaktickom cykle…


Úplnou “náhodou” som na nete natrafila na článok o mesiaci, temných silách a galaktickom cykle. Zaujal ma, pretože som v ňom postrehla zopár udičiek (aj zopár z predchádzajúcich mojich článkov). Ráno som akurát myslela na mesiac, dnes je totiž Nov. 🙂 A na to natrafím na tento článok. Vyzerá to ako channeling s mimozemskou osobou… Článok som našla TU.

15.November 2009

Spytujúci sa: Mám nejaké otázky ohľadom Mesiaca…je umelý?

Slovo „umelý“ existuje len v tretej hustote. Vo Vesmíre nie je nič „umelé“…

Váš Mesiac je starší ako vaša slnečná sústava; bol vybudovaný vysoko inteligentnou rasou a bol prinesený na obežnú dráhu Zeme s hlavným účelom spomalenia rýchlosti otáčania vašej planéty.

Spytujúci sa: Kedy bol Mesiac prinesený na obežnú dráhu Zeme?

Váš Mesiac bol prinesený do vašej slnečnej sústavy pred 1.7 miliardami vašich rokov. V tom čase bol Mesiac umiestnený oveľa bližšie ku Zemi ako je teraz a bol „naprogramovaný“, aby sa do konca súčasného Galaktického cyklu umiestnil na presnú vzdialenosť 30 pozemských priemerov. (viac…)

Read Full Post »

Všetko je spojené


Druhý princíp šamanizmu: neexistujú žiadne obmedzenia. Na prvý pohľad to znie absurdne, pretože zažívame obmedzenia na každom kroku. Naše telá rastú do určitých rozmerov, môžeme vidieť len do určitej diaľky, môžeme počuť zvuky v istom pásme, môžeme prestať dýchať len na určitý čas… Nie sú to obmedzenia?

Nie, obmedzenia neexistujú. Vesmír je nekonečný, ako by to aj malo byť, keď svet je, čo si myslíme že je, a všetko je sen. Ako sa potom vysvetľujú všetky obmedzenia, ktoré zažívame? Jedným možným vysvetlením je rozpoznať dva druhy obmedzení: tvorivé a filtrované. Nekonečný vesmír znamená nekonečnú skúsenosť, čo je to isté ako žiadna skúsenosť, pretože potom by tu nebolo nijakých rozlíšení, kontrastov, pocitov zmeny. Koncept tvorivých obmedzení predpokladá cielené určenie hraníc v nekonečnom vesmíre s účelom vytvoriť jednotlivé skúsenosti. Naša telesná skúsenosť je napr. voliteľne ohraničená prirodzeným pásmom frekvencií pohľadu, zvukov, dotykov, gravitácie, vzdialenosti a času – a to sú len najdôležitejšie. Bez týchto zjavných obmedzení však nemôžeme zažívať daný rozmer. (viac…)

Read Full Post »

Všetko je sen


Postupne si rozoberieme 7 šamanských princípov. V mnohých starých tradíciách číslo 7 predstavuje vnútorné poznanie, pretože predstavuje súčet trojky a štvorky, ktoré reprezentujú základné mužské a ženské sily alebo polarity vesmíru…

Prvým princípom šamanizmu je: svet je to, čo si myslíte že je. 🙂

Podľa toho, ako sa na to pozeráme, mech s vodou môže byť spolovice plný alebo spolovice prázdny. Podľa toho, aké máte plány, dážď môže byť dobrý pre úrody, alebo zlý pre piknik. Podľa toho, aký máte postoj, problém môže znamenať prekážku alebo výzvu. To sú jasné, viditeľné a pochopiteľné príklady toho, ako naše myslenie ovplyvňuje našu skúsenosť.

Vieme, že strach, obavy, hnev a pocit urážky nás môžu urobiť chorými a znížiť našu efektívnosť, zatiaľ čo sebadôvera, rozhodnosť, láska a odpustenie nás môžu vyliečiť a zvýšiť našu výkonnosť.

(Tu ma napadol jeden vtip o strachu: 😛 Stretol pútnik na ceste mor. “Kam ideš?”,spýtal sa ho. “Idem do mesta usmrtiť päťtisíc ľudí”, odpovedal mor. Po čase sa stretli znovu. “Povedal si, že ideš zabiť päťtisíc ľudí, ale zabil si ich až päťdesiattisíc!”- vyčítal mu pútnik. “Nie”, odvetil mor. “Zabil som len päťtisíc, tí ostatní zomreli od strachu.”) (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »